Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno- pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie uznane pomniki przyrody ożywionej:

Jesion wyniosły - znajduje się w leśnictwie Berdech, w oddz. 51 j, miejscowość Braciejowa. Uznany 16.01.1996 r. zarządzeniem nr 2 Wojewody Tarnowskiego. Obwód 560 cm, wysokość 33 m, stan zdrowotny dobry.

Dąb szypułkowy - znajduje się w leśnictwie Berdech, w oddz. 46 d, miejscowość Stasiówka. Uznany 16.01.1996 r. zarządzeniem nr 2 Wojewody Tarnowskiego. Obwód 370 cm, wysokość 28 m, stan zdrowotny dobry

Bluszcz pospolity – kwitnące okazy, około 50 egzemplarzy -  znajdują się w leśnictwie Jaworze, w oddz. 112 b, 129 d, 134 c, na styku miejscowości Połomia Gębiczyna  i Jaworze Dolne. Uznany 15.05.1995 r. zarządzeniem nr 4 Wojewody Tarnowskiego, stan zdrowotny dobry.

Aleja drzew - złożona z dębów szypułkowych, olszy czarnej, dębów czerwonych, lip drobnolistnych, robinii akacjowych, klonów zwyczajnych, wiązów szypułkowych, znajduje się w leśnictwie Wałki, w oddz. 168 c, d, f, g, h, i, j, k, l, n. Uznana 15.05.1995 r. zarządzeniem nr 4 Wojewody Tarnowskiego, stan zdrowotny średni – kilka egzemplarzy dęba opanowanych przez choroby grzybowe.

Na terenach nieleśnych, będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dębica, znajduje się ponadto 68 stanowisk pomników przyrody, gdzie najliczniejszą grupę stanowią liczne gatunki drzew.