Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż w Nadleśnictwie Dębica jest prowadzona w oparciu o obowiązujące w tym temacie przepisy ogólne oraz wewnętrzny regulamin sprzedaży

Drewno pozyskane i sprzedawane w Nadleśnictwie Dębica pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami:

  • PEFC - Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC PL 1003:2012v.2, Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nr BVCPL/PEFCFM/04 wystawiony przez Bureau Veritas Certification Polska.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Dębica odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400 tylko w formie bezgotówkowej po przedpłacie na konto Nadleśnictwa Dębica:

BNP Baribas Polska SA nr 88 2030 0045 1110 0000 0084 0190

Całość spraw związanych z zakupem drewna należy uzgadniać telefonicznie z leśniczym danego leśnictwa. 

Schemat postepowania przy sprzedaży detalicznej drewna zamieszczono w załaczniku poniżej.