Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Zadania z ochrony lasu prowadzone są w zakresie zwalczania szkodliwych owadów, grzybów a także ochrony pożytecznej fauny i zabezpieczenia upraw przed zwierzyną. Zwalczanie szkodników wtórnych Nadleśnictwo prowadzi przez wykładanie pułapek klasycznych w ilości ok. 80 szt. rocznie. Prognostycznie Nadleśnictwo wywiesza 31 szt. pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę. Ważne miejsce w ochronie lasu przed szkodnikami pierwotnymi zajmują jesienne poszukiwania szkodników sosny oraz uzupełniające prace i obserwacje wielkości populacji osnui gwiaździstej.

 W mijającym dziesięcioleciu nie odnotowano gradacji szkodników owadzich. Występowały nasilenia występowania osnui gwiaździstej w drzewostanach sosnowych na niewielkich powierzchniach. W roku 2012 prowadzono zwalczanie osnui gwiaździstej na obszarze 100 ha (kompleks „Borek" w leśnictwie Pustków).

W zakresie sanitarnego porządkowania drzewostanów leśnych Nadleśnictwo rocznie pozyskuje ok. 15 tyś. m3 drewna (posusz, złomy, wywroty). W ramach ochrony pożytecznej fauny rocznie zawieszamy 250 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy. W okresie zimy prowadzimy akcję dokarmiania ptaków wykładając w tym celu 300 kg karmy. Nadleśnictwo posiada 3 remizy o łącznej powierzchni 0,30 ha. W celu ochrony upraw przed zwierzyną Nadleśnictwo Dębica rocznie zabezpiecza mechanicznie i chemicznie ok. 60 ha lasów.