Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo ściśle związane jest z leśnictwem i ma duże znaczenie w gospodarowaniu populacjami oraz ochroną dziko żyjących zwierząt.

Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim jak również leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa Dębica zlokalizowanych jest 10 obwodów łowieckich wydzierżawionych 10 Kołom Łowieckim, dla których Nadleśniczy zatwierdza roczne plany łowieckie. Ogółem zagospodarowanych jest 16,5 ha poletek łowieckich. Na terenie Nadleśnictwa nie ma natomiast zlokalizowanego Ośrodka  Hodowlanego Zwierzyny.

Zestawienie obwodów łowieckich.

Lp

Nr obwodu

Koło łowieckie

Powierzchnia ogólna

w tym powierzchnia leśna

1

83 pk

Ostoja Dębica

5 631

319

2

84 pk

Bażant Brzeźnica

11 145

1 854

3

97 pk

Szarak

9 108

2 221

4

98 pk

Jedność Brzesko

4 956

215

5

108 pk

Trop

7 336

3 127

6

109 pk

Łoś Tarnów

7 064

2 415

7

122 pk

Odyniec

8 682

 2 364

8

123 pk

Jarząbek Pilzno

4 967

511

9

136 pk

Darz Bór

5 089

910

10

137 pk

Lis Brzostek

9 627

2 581

 

Na naszym terenie wśród zwierząt łownych występują: łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, zając, bażant i inne. Jednym z najważniejszych zadań gospodarki łowieckiej jest wzbogacenie bazy żerowej. Dokarmianie zwierzyny prowadzi się w ciągu całej zimy. Stan zwierzyny grubej w 2012 r. wynosił 1965 szt.