Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna skierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży ale do całego społeczeństwa. Organizowane są spotkania, lekcje, wycieczki, imprezy plenerowe, wystawy oraz konkursy o lesie i przyrodzie.

W ramach prowadzonej edukacji leśnej Nadleśnictwo Dębica prowadzi szereg działań mających na celu:

  • rozpowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, uświadamianie konieczności przestrzegania norm i zakazów obowiązujących w lesie.
  • promowanie współczesnego leśnictwa, wiedzy leśnej oraz kultury i historii leśnictwa, jak również  promowanie działań przyjaznych środowisku leśnemu.

Ponadto Nadleśnictwo współpracuje z instytucjami oświatowymi, samorządami oraz organizacjami pozasamorządowymi, administracją terenów przyrodniczych celem rozwijania poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska leśnego. Również uczestniczy w spotkaniach w przedszkolach, szkołach i innych zainteresowanych edukacją leśną instytucjach, na terenie miasta Dębicy i Gminy Dębica, celem omawiania zagadnień objętych programem edukacji leśnej społeczeństwa. Prowadzi lekcje edukacji leśnej w terenie, organizuje konkursy, wystawy, pokazy i prelekcje w szkołach oraz przedszkolach.