Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarstwo Szkółkarskie Brzeźnica

Nadleśnictwo Dębica zaprasza na wiosenną sprzedaż sadzonek.

Nadleśnictwo serdecznie zaprasza do Gospodarstwa Szkółkarskiego Brzeźnica na sprzedaż sadzonek.

Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1430 oraz w wybrane soboty od 800 do 1300 na szkółce Brzeźnica, ul. Dębowa 2 (tel. 795 131 192).

Zamówienia hurtowe należy kierować na adres pocztowy lub e-mailowy do biura Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Dębica w celu zabezpieczenia w materiał sadzeniowy prowadzi szkółkę leśną w Brzeźnicy, produkującą rocznie na potrzeby własne i innych odbiorców około 1,5 miliony szt. sadzonek.

Dbając o jakość przyszłych pokoleń lasu zbiór nasion przeznaczonych do siewu prowadzony jest z wielką starannością z wyselekcjonowanych drzew i drzewostanów.

Nadleśnictwo Dębica oferuje szeroki asortyment sadzonek drzew i krzewów leśnych. Wszystkie produkowane przez nas sadzonki posiadają świadectwa fitosanitarne oraz świadectwa pochodzenia. Hodujemy wszystkie gatunki lasotwórcze, domieszkowe oraz krzewy spełniające w lesie rolę biocenotyczną.