Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Dębica

Nadleśnictwo  Dębica wybrało dla Was 4, bardzo wartościowe pod względem przyrodniczym, na swoim terenie, obszary do survivalu i bushcraftu: w leśnictwach Chotowa, Jaworze, Berdech i Brzostek. Obejmują one tereny leśne nizinne – leśnictwo Chotowa, nizinno-podgórskie – leśnictwo Jaworze oraz podgórskie – leśnictwo Berdech i Brzostek.

Tereny charakteryzują się różnym stopniem rzeźby terenu – od płaskiego do silnie pagórkowatego. Występuje także różnorodna szata roślinna, charakterystyczna dla poszczególnych typów siedliskowych lasu. Z drzew występują: sosna, jodła, świerk, dęby,  brzoza, olsze, buk, jawor, osika i inne. Przedstawicielami zwierząt są łosie, jelenie, sarny, dziki, zające oraz niezliczone gatunki ptaków i owadów.

Jesteśmy pewni, że pobyt na naszych terenach przysporzy Państwu niezatartych wrażeń i satysfakcji związanych z mile spędzonym czasem.

Wykaz leśnictw i oddziałów leśnych znajduje się poniżej:

 • Chotowa - oddz. 1, 2, 3                                                                                                                           
 • Berdech - oddz. 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 145, 146, 147, 201                                                                          
 • Jaworze - oddz. 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 191                                                    
 • Brzostek  - oddz. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,165, 166, 167, 168,  169,  170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] lub [https://apps.apple.com/pl/app/mbdl/id1388815663?l=pl] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru dostępnym w materiałach do pobrania na dole strony.
 2. Nadleśnictwo Dębica nie wyznazyło miejsc do rozpalania ognisk.
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3  .
 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.
 6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
 7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin . Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!.W materiałach do pobrania znajduje się wykaz kół łowieckich wraz z danymi do osób które moga udzielić informacji o dacie polowań zbiorowych.
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [dostępnym w materiałach do pobrania na dole strony] oraz przesłanie go na adres leszek.bonar@krakow.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Nadleśnictwo Dębica przystąpiło do programu "Zanocuj w lesie", który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności tylu bushcraft i survival. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. "Zanocuj w lesie"

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Leszek Bonar tel. 795 135 567.

 

Zapraszymy do wypełnienia anonimowej ankiety dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów - > http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl