Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Drzewostany reprezentatywne nazywane również drzewostanami referencyjnymi (ang. representative Sample Areas) wyznaczane są w celu spełnienie standardów certyfikaty FSC, a dokładnie zasady 6 - oddziaływanie na środiwisko i kryterium 6.4, które mówi, że "W ramach danego obszaru reprezebatywne przykłady istniejących ekosystemów sa zachowywane w stanie naturalnym". jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zblizonym do naturalnego. Wyznaczone obszary sa wyłączone z gospodarki leśnej. W drzewostanach referencyjnych nie pozyskuje sie drewna.

Wyłączenie z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono  85,41  ha drzewostanów reprezentatywnych.

Lokalizację tych drzewostanów pokazuje załączona mapa.

 

Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem debica@krakow.lasy.gov.pl